Στρογγυλή τράπεζα Παρατηρητήριο για την Εκπαίδευση, Παιδαγωγική σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διδάσκοντας μελλοντικούς εκπαιδευτικούς εν μέσω Covid-19 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Προκλήσεις, Προτεραιότητες και Ευκαιρίες. - Université de Tours Access content directly
Videos Year : 2022

Στρογγυλή τράπεζα Παρατηρητήριο για την Εκπαίδευση, Παιδαγωγική σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διδάσκοντας μελλοντικούς εκπαιδευτικούς εν μέσω Covid-19 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Προκλήσεις, Προτεραιότητες και Ευκαιρίες.

Roundtable discussion: “Teaching future teachers amid Covid-19 in Higher Education: Challenges, Priorities and Opportunities”. Education Observatory (Faculty of Education) at Aristotle University of Thessaloniki.

Table ronde "Teaching future teachers amid Covid-19 in Higher Education: Challenges, Priorities and Opportunities", organisée par Education Observatory du département des sciences de l'éducation à l'université d'Aristote à Thessalonique, Grèce.

Display 

Abstract

Table ronde intitulée "Teaching future teachers amid Covid-19 in Higher Education: Challenges, Priorities and Opportunities". Evènement en ligne organisé par l'Observatoire de l'éducation du département des Sciences de l'éducation et de la formation, Université d'Aristote, Grèce.

Dates and versions

hal-03692139 , version 1 (10-10-2022)

Licence

Attribution - NonCommercial - ShareAlike

Identifiers

  • HAL Id : hal-03692139 , version 1

Cite

Melpomeni Papadopoulou. Στρογγυλή τράπεζα Παρατηρητήριο για την Εκπαίδευση, Παιδαγωγική σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διδάσκοντας μελλοντικούς εκπαιδευτικούς εν μέσω Covid-19 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Προκλήσεις, Προτεραιότητες και Ευκαιρίες.. 2022. ⟨hal-03692139⟩

Collections

UNIV-TOURS TICE
38 View
109 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More